Aktualności

21.04.2017


CSR UP w Lublinie, informuje, że woda w nieckach basenowych spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016). Komunikat wystosowano na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych w dniu 12.04.2017 r. przez akredytowane Laboratorium MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

Kontakt:

tel. 81 445 66 01

[ mapka dojazdu ]